Norske tradisjoner, nye generasjoner

Vilkår

Vilkår

 

Ved handel  i vår nettbutikk forplikter du deg som kjøper til de komplette handelsvilkårene beskrevet nedenfor, og Norsk Gull & Sølv forutsetter derfor at du har satt deg inn i disse.

Fra vår side trekker vi frem følgende:

 • Alderskrav:  Du må være fylt 18 år for å handle i vår nettbutikk: Er du under 18 år ber vi deg søke hjelp av en myndig person, gjerne din nærmeste foresatte.
 • Retur:  Du har full returrett ifølge kjøpsloven. Vi dobler dessuten kjøpslovens angrefrist til 1 måned. Ved retur dekker kjøper frakt og leveransekostnader.
 • Vi tilstreber å gi korrekt informasjon om våre produkter. Feil kan imidlertid forekomme og medføre at vi ikke kan levere i henhold til markedsføring eller bestilling. Leveransen kan også inneholde feil. Skulle noe slikt skje ber vi kunden ta kontakt, og vi vil søke å løse det til beste for kunden.
 • Vi tar ikke ansvar for tapte gjenstander ved valg av brevpost som frakt. Dette har dog aldri skjedd på de 8 årene vi har operert (i skrivende stund, dvs pr 1. kvartal 2020). Kjøper kan imidlertid velge bort brevpost til fordel for sporbar og forsikret forsendelse (inntil kr 10.000).

 

Innholdsfortegnelse

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Betaling
 5. Leveranse
 6. Risikoen for varen
 7. Opplysninger gitt i nettbutikken
 8. Undersøkelsesplikt
 9. Angrerett
 10. Reklamasjon
 11. Personopplysninger
 12. Konfliktløsning

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysninger selgeren gir om produktene i nettbutikken og bestillingsløsningen, eventuell direkte korrespondanse mellom partene inkludert sms og epost, samt disse handelsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysninger selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og handelsvilkårene, er prioriteringen at opplysningene i direkte korrespondanse går foran bestillingsløsningen i nettbutikken, som igjen går foran handelsbetingelsene.

Vilkårene stilt opp skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettigheter gjeldende for forbrukerkjøp av brukte varer over internett, men er ment å oppstille partenes viktigste rettigheter og plikter.

 

2. Partene

Selger er Norsk Gull & Sølv, som er varemerket til Dathin Invest AS, organisasjonsnummer 988 271 454 mva, for handel med edelmetall. Dathin Invest AS har politibevilling (brukthandlerbevilling) for handel med edelmetall.

Selgers kontaktadresse er Postboks 4545 Nydalen, 0404 Oslo. Selgers øvrige kontaktinformasjon inkluderer telefon 40164410 og epostadresse post@norskgullsolv.no.

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Kjøper må være over 18 år for å handle i nettbutikken.

 

3. Pris

Prisene på våre produkter i nettbutikken er inkludert moms, som er beregnet og inkludert i kjøpssummen jfr merverdiavgiftsloven paragraf 4-5. Avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jft forskrift om bokføring paragraf 8-10-4, med unntak av avgiftsbeløp relatert til leveransekostnader.

Kostnader knyttet til kjøpet, herunder alle leveransekostnader inkludert emballasje og frakt, vil fremkomme før man gjennomfører selve betalingen.

 

4. Betaling

Selger benytter Stripe som betalingsløsning. Stripe overholder betalingsløsningsnæringens strengeste krav til sikkerhet. Mer informasjon om tryggheten ved betaling via Stripe kan både søkes på nettet eller leses om her: https://stripe.com/docs/security.

Ved bruk av kredittkort eller debitkort ved betaling kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling i inntil 7 dager. For debitkort knyttet til en innskuddskonto vil kjøpers konto bli belastet og midlene overført til selgers konto. For kredittkort vil oppgjøret for kjøpet skje i etterkant ved at kredittkort selskap fakturerer kjøper. Lov om kredittkjøp mm. vil da komme til anvendelse.

 

5. Leveranse

Selger vil normalt sende en bestilling dagen etter at den er mottatt, og hurtig respons er blant våre prioriteringer under vår satsing på ledende kundeservice. Kjøper vil da normalt har varen etter 2-5 dager. Norsk Gull & Sølv er en liten aktør, og både sykdom, ferier og høysesong kan unntaksvis medføre at det tar litt lenger tid.

Levering av bestilte varer skjer på den måte og til den adresse som kjøper har oppgitt under bestillingen. Ved valg av fraktløsning forsikret og sporbar pakke vil kjøper motta beskjed når pakken kan hentes. For uavhentede pakker forbeholder selger seg retten til å debitere kunden for returfrakt og håndteringskostnader.

 

 6. Risikoen for varen

Selger har ansvaret for forsvarlig nedpakking av bestillingen. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er levert til fraktselskap.

Selger innestår altså ikke for tap av varer under frakt. Fraktløsning er kjøpers valg under betalingsløsningen i nettbutikken. Ved valg av brevpost vil selger ta bildebevis på innlevering til Posten, og slikt bilde vil kunne deles med kjøper på oppfordring. Ved valg av forsikret og sporbar pakke vil pakken være forsikret av fraktselskap for inntil kr 10.000, og sporingsinformasjon være tilgjengelig og delt med kjøper om mulig.

 

7. Opplysninger gitt i nettbutikken

Norsk Gull & Sølv tilstreber å gi korrekt informasjon om våre produkter, herunder blant annet opplysninger om varens navn, størrelse, data fra offisiell produsent, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser.

Feil av ulik art kan imidlertid forekomme. Dette inkluderer men er ikke begrenset til stave- og skrivefeil, feilaktig gjenstandsbeskrivelse med hensyn til størrelse og kvalitet, feilaktig antall tilgjengelig på varelager og feilaktig pris. Slike feil vil kunne medføre at selger ikke kan levere i henhold til markedsføring eller bestilling, eller at leveransen kan inneholde feil.

Skulle noe slikt skje ber vi kunden ta kontakt, og vi vil søke å løse det til beste for kunden. 

 

8. Undersøkelsesplikt

Når kjøper mottar varen forventes det at hun eller han i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport, eller om den ellers har mangler.

Om mottatt vare samsvarer med bestillingen har kjøper likevel angrerett, jfr vilkårenes punkt 9.

Om mottatt vare ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selger ved reklamasjon, jfr vilkårenes punkt 10.

 

9. Angrerett

Kjøper har full angrerett etter kjøpsloven. Kjøpsloven gir i skrivende stund (1. kvartal 2020) kjøper 14 dagers angrerett etter mottak av varen. Norsk Gull & Sølv tilbyr imidlertid automatisk dobling av denne, slik at alle våre kunder har 1 kalendermåneds angrefrist.

Kjøper og selger aksepterer implisitt ved gjennomføring av handelen at angreskjema ikke benyttes. Det er tilstrekkelig at kjøper varsler at man ønsker handelen nullifisert og returnerer bestilte varer innen fristen. Skulle opplysninger mangle, herunder hvordan kjøper ønsker refusjonsbeløpet mottatt, så plikter selger å kontakte kjøper for å avklare slik manglende informasjon.

Det tilbys ikke delvis retur av en bestilling med mindre dette avtales mellom partene som en del av angreprosessen.

Kjøper dekker returfrakt med mindre annet er avtalt. Selger vil refundere kjøpsbeløpet til kjøper uten unødig opphold etter mottak av returnert vare, men selgers fraktkostnad vil ikke refunderes.

 

10. Reklamasjon

Opplever kunden å få et produkt som er feil, ber vi kunden ta kontakt, og vi vil søke å rette opp i det til kundens beste så fort som mulig.

 

11. Personopplysninger

Norsk Gull og Sølv, ved eierfirma Dathin Invest AS, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Dine opplysninger vil bli behandlet av oss for å administrere kunderelasjonen, samt for markedsføringsformål. Du kan ved henvendelse til oss kreve at personopplysninger rettes eller slettes, eller du kan reservere deg mot at dine personopplysninger anvendes til vår direktemarkedsføring for tilbud/kampanjer og annet. Norsk Gull & Sølv vil ikke dele dine personopplysninger med eksterne kommersielle parter, men vil kunne dele de til politimyndighet relatert til lovpålagte forhold gjeldende vår brukthandlerbevilling. Forøvrig vises det til personopplysningsloven.

 

12. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Ved eventuell eskalering til tingretten skal lovsted være Drammen. Forøvrig gjelder lov av 28. april 1978 nr 18 om behandling av forbrukertvister.